Daytrading i 2019 – Find den bedste daytrader platform til din CFD handel

Daytrading i 2019 – Find den bedste daytrader platform til din CFD handel

Hvad er daytrading?

Daytrading er hurtig handel med det samme værdipapir inden for samme eller ganske få dage, og med en høj grad af gearing. For en daytrader handler det om at forudse den umiddelbart forestående udviklingen i kurserne gennem aflæsning af historiske grafer. Det kan være alt fra 1-minuts grafer over 4-timers grafer til dags grafer.

Derfor er det at finde den bedste daytrader platform essentielt. Normalt bruges redskaber som CFD og binære optioner til at daytrade. Dem kommer vi nærmere ind på.

Platform
Højdepunkter
Bedst til
Pris per handel
Minimums
indskud
Opret konto
Balancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskud
Alle
0,01% - 0,3%
$100
Adgang til mange markeder og produkter
CFD-handel
Varierer
DKK1.000
KONTO
Der tabes penge på 76.4% af CFD-detailkontiene
Kåret til Afrikas bedste broker 3 år i træk
Valuta, herunder Blockchain
5-100 pips
$250

*CFD’er er komplekse instrumenter og kommer med stor risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing.
74-89% af private investorer taber penge når de handler CFD´er.

Hvad er en daytrader?

Definitionen på en daytrader er at i modsætning til fundamental analyse har en daytrader ikke fokus på de bagvedliggende forhold for værdipapirerne. Hvordan en virksomhed klarer sig i konkurrencen, hvordan udbuddet eller efterspørgslen påvirker råvarer er ikke hvad en daytrader fokuserer på.

En daytrader har sit primære fokus på kursgrafer og hvordan graferne på kort sigt er baseret på markedspsykologi.

Find den bedste daytrader platform

Hvis du vælger at forsøge dig med daytrading er valg af den rigtige daytrader platform essentielt. Og det kan også sagtens være en god ide at have flere platforme til forskellige former for handel.

Lad os gennemgå de fire vigtigste parametre;

  1. Omkostninger
  2. Produkter
  3. Markeder
  4. Brugervenlighed

Billede af en daytrading platform

Omkostninger

De omkostninger du har ved at handle er selvfølgelig et vigtigt konkurrenceparameter. Og jo mere du handler, jo vigtigere bliver de. Omkostningerne er især forbundet til de transaktionsomkostninger du skal betale for hver handel du foretager dig. I visse banker skal du også betale depotgebyr.

I oversigten over daytrader platforme kan du se hvad de forskellige udbyder tager af omkostninger.

Produkter

Det er selvfølgelig vigtigt at du har mulighed for at handle de rigtige produkter. Om det så er aktier, valuta, CFD´er eller noget helt andet.

Når du har handlet et stykke tid kan det være du får lyst til at prøve andre produkter. Så det er en fordel hvis din mægler har et stort udbud af finansielle instrumenter.

I vores anmeldelser af de forskellige udbydere kan du se hvilke produkter de tilbyder.

Markeder

For at have de bedste muligheder for at finde de gode handler er det alt andet lige lettere hvis din platform giver dig adgang til mange forskellige markeder. På den måde bliver du heller ikke for afhængig af et enkelt marked som for eksempel det danske.

Og mulighederne er også meget større hvis du også bevæger dig ud på andre markeder.

I vores anmeldelser af de forskellige udbydere kan du se hvilke geografiske markeder de har åbnet for.

Brugervenlighed

Brugervenlighed handler om hvorvidt du har mulighed for at se de rigtige grafer og analyser som du skal bruge når du skal handle.

Brugervenlighed er gerne et spørgsmål om design og om hvor intuitiv en service er at bruge.

Platform
Højdepunkter
Bedst til
Pris per handel
Minimums
indskud
Opret konto
Balancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskud
Alle
0,01% - 0,3%
$100
Adgang til mange markeder og produkter
CFD-handel
Varierer
DKK1.000
KONTO
Der tabes penge på 76.4% af CFD-detailkontiene
Kåret til Afrikas bedste broker 3 år i træk
Valuta, herunder Blockchain
5-100 pips
$250

*CFD’er er komplekse instrumenter og kommer med stor risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing.
74-89% af private investorer taber penge når de handler CFD´er.

Hvad er en CFD?

En CFD står for contract for difference og er et finansielt instrument og et derivat. Indenfor daytrading giver det dig virkelig mange muligheder, men også en del risiko.

Et derivat er afledt af et aktiv. Så for en CFD findes der et underliggende aktiv der er styrende for værdien af CFD der er en terminskontrakt. Hvis du indgå i handel med en CFD vil du skulle betale eller modtage penge fra din aftalepartner når værdien af det underliggende aktiv ændrer sig.

For en privatinvestor vil din aftalepartner som godt som altid være en CFD platform.

For at købe en CFD behøver du kun at betale en lille del af investeringens værdi, den såkaldte margin.

Og du kan både bruge en CFD til gearing og til at gå kort.

Gearing vil sige at du investerer for flere penge end du selv kommer med til din investering. At kunne geare på den måde kaldes også at handle på margin.

At gå kort eller at korte er det direkte modsatte af at købe et værdipapirer, hvilket også kaldes at gå lang. Når du går kort sælger du et aktiv du ikke ejer og får penge herfor. Du skal så betale din aftalepartner penge ved hver udbyttebetaling og når aftalen er slut skal du betale værdien af aktivet på det givne tidspunkt.

Hvad er CFD handel?

Der er nærmest ingen grænser for hvad der kan virker som underliggende aktiv. Det kan både være ting der i forvejen bliver handlet på verdens børser. Det vil sige aktier, obligationer, valuta, råvarer og så videre. Det underliggende aktiv kan også være råvarer som guld, olie eller korn. Der er som udgangspunkt ingen grænser, selvom der nok er grænser hvad du broker udbyder af valg.

En contract for difference kan også bruges som et hedging instrument, altså til at risikoafdække. Har du købt et værdipapir og tror der en risiko for at det falder i værdi, kan du bruge en CFD til at risikoafdække i stedet for at sælge aktien, som du stadig ser muligheder i.

Det behøver ikke være et værdipapir du har købt, det kan også sagtens være et fysisk aktiv.

På den måde får du stadig en eventuel gevinst ved værdistigning, og for en mindre pris har du sikret dig ved et fald i værdien af aktivet. Hvis dit aktiv falder i værdi, vil din contract for difference stiger tilsvarende i værdi.

Eksempel på en contract for difference

Lad os tage et eksempel på hvordan en Contract For Difference virker. Du har en forventning om at Aktie A falder i værdi og den nuværende pris for den er 100. Du sælger nu en Contract For Difference med Aktie A som underliggende aktiv.

Første dag stiger aktien til 102, og du skal betale 2 kroner til din modpart. Din modpart er selvfølgelig den CFD platform du bruger.

Anden dag falder aktien til 101, og du får nu 1 krone af din modpart.

Tredje dag stiger aktien til 104, og du skal betale 3 kroner.

På fjerde dag falder aktien til 93, og du får 11 kroner.

Så enkelt er det, og hvis kontrakten lukker på fjerdedagen vil din gevinst være 7 kroner. Her skal så fratrækkes den kurtage du har betalt for at handle.

I det tidsrum terminskontrakt løber skal du binde et beløb som margin. Den bliver først frigivet når kontrakten slutter.

Hvad koster det?

Priserne for at handle CFD’er kaldes spread og er forskellen mellem købspriser og salgspriser. Du skal hverken betale kurtage eller gebyrer. Men lad os lige tage et eksempel.

Du kan for eksempel købe aktiv X for 100 kroner, men kun sælge samme aktiv for 99,50 kroner. De 50 ører er prisen for at handle. Du kan se hvilken spreads de forskellige daytrading platforme tilbyder i tabellen her på siden.

Du betaler altså mere end den reelle værdi for at købe aktivet, men du sparer kurtage og gebyrer som banken kræver for at lade dig handle. Og du ender heller ikke med at eje aktivet men et derivat heraf.

CFD handel til daytrading

Produkter

Igen er det afhængig af hvilke produkter din mægler tilbyder, men i teorien er der ingen begrænsninger for handel med CFD. De mest almindelige afledte produkter er de følgende:

  • Aktier. Det er noget af det mest klassiske at handle inden for CFD’er. I modsætning til aktier kan du geare og tjene ved faldende markeder når du går kort. Og ofte kan priserne være lavere end ved at købe almindelige aktier.
  • Indeks. Med en CFD er det ligetil at handle indeks herunder det danske C25, SP500, DAX eller hvad der nu er favoritten. Det er CFD´ernes svar på en ETF.
  • Råvarer. Der er ikke nødvendigvis muligt for privatinvestorer at købe råvarer på anden vis end som derivater. Og da slet ikke hvis du samtidig ikke ønsker at eje råvarer som store mængder korn eller olie. Det kan godt fylde en del i kælderen eller garagen.
  • Valuta. Det samlede globale marked for valuta er uden sammenligning det største finansielle marked i verden, og har en omsætning mange gange større en verdens BNP. Her er en CFD oplagt til private for at kunne handle forskellige valutakryds.

Hvordan startede CFD handel?

CFD handel blev gjort tilgængeligt for private investorer i slutningen af 1990’erne på London Stock Exchange. Med udbredelsen af internettet og muligheden for at følge spot kurser for private, gav det mulighed for at handle i realtid.

Indenfor økonomi er gearing (finansiel gearing) af en investering kendetegnet ved at investeringen er større end den egenkapital investoreren/investorerne selv kommer med. Det betyder at investeringen bliver gjort større enten gennem låntagning eller finansielle derivater.

Gearing eksempler:

Lad os antage at du som investor selv har 100 kroner at investere, og udelukkende bruger disse penge til at investere for. Dermed er din gearing altså 0%. Og din risiko og afkast er udelukkende afhængig af den investering du foretager.

Nu antager vi så at du som investor stadig har 100 kroner at investere, men derudover låner du 100 kroner så du nu har i alt 200 kroner at investere for. Hermed har du aktiver for 200 kroner hvor 100 kroner er egenkapital. Det vil sige at din gearing ratio er 200/100 altså 50%. Din risiko og dit afkast er hermed dobbelt så stort som ved ren egenkapital.

Platform
Højdepunkter
Bedst til
Pris per handel
Minimums
indskud
Opret konto
Balancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskud
Alle
0,01% - 0,3%
$100
Adgang til mange markeder og produkter
CFD-handel
Varierer
DKK1.000
KONTO
Der tabes penge på 76.4% af CFD-detailkontiene
Kåret til Afrikas bedste broker 3 år i træk
Valuta, herunder Blockchain
5-100 pips
$250

*CFD’er er komplekse instrumenter og kommer med stor risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing.
74-89% af private investorer taber penge når de handler CFD´er.

Risiko

CFD handel er ekstremt risikofyldt. Statistikken fortæller at 75-90 % af de private investorer taber penge når handler med en CFD. Det er voldsomt høje tal.

Den finansielle risiko ved at investere bliver naturligvis større når gearing er involveret. Grunden er selvfølgelig den høje gældsætning som gør at selv små procentmæssige fald kan koste dig hele din position i et aktiv. Eller små procentuelle stigninger kan tjene dig enorme summer.

Hvis du ikke er i stand til at betale rente på dit lån eller margin på dine derivater, foreligger misligholdelse og opsigelse af lån/position er en reel mulighed.

Der er naturligvis også risiko ved at investere ren egenkapital, men samme finansieringsrisiko som ved gearing findes ikke. Dermed er risikoen ikke elimineret men mindre.

Tilsvarende er det potentielle afkast større ved gearing fordi der kan foretages større investeringer, og prisen ved lån eller derivater ligger fast, så når de er betalt vil al afkast herudover være ren profit.

Grafen nedenunder viser afkastpotentiale for en ren egenkapital investering (blå streg), og en med 50% egenkapital og 50% fremmedkapital (lån). Som det ses bliver fortjenesten dobbelt stort med fremmedkapital hvis afkastet er positivt. Men er afkastet negativt bliver tabet også tilsvarende dobbelt så stort.

Billede af en gearet investering

At geare giver altså en masse muligheder for at øge dine investeringer og dit afkast, men det skaber også øget risiko, så vær forsigtig med det, og lær din risiko at kende inden du begynder at investere.

Demokonto hos din daytrading platform

Mange af platformene tilbyder en demokonto du kan starte ud med inden du begynder at handle for rigtige penge. Det er en simulator som kan give dig et indblik i hvordan daytrading foregår.

Hvis du ikke er så rutineret endnu, kan det være en rigtig god ide at starte med en sådan konto. Og på trods af erfaring kan det stadig være en god ide at lære platformen at kende først.

Hvis det går godt med demokontoen kan du jo altid indsætte rigtige penge og prøve det af for alvor. Det kan dog påvirke anderledes psykologisk når der handles med rigtige penge.

Anmeldelse af Markets.com

Markets.com er en handelsplatform der bliver drevet af virksomheden Safecap Investments Limited. Safecap er hjemmehørende i Cypern. Men det skal du ikke lade dig skræmme af da lovgivningen på området kommer fra EU. Og Cypern er som bekendt med i EU.

Safecap er også registreret hos Finanstilsynet i Danmark til at udøve investeringsservice, så her er der ikke noget at bekymre sig om. Du kan se deres registrering lige her.

Safecap er en del af Playtech koncernen der udvikler daytrading og gaming software. Virksomheden er børsnoteret på London Stock Exchange som en del af FTSE 250 indekset.
Billede af markets.com

Minimumsindskud og demokonto

Minimumsindskuddet for at oprette en konto hos Markets.com er $100. Det gør den velegnet til begyndere og andre der gerne vil prøve CFD-handel og andre gearede produkter.

Selskabet tilbyder deres kunderne at starte ud med en gratis demokonto med $10.000 som er tidsubegrænset og som giver adgang til både platformen på web såvel som på mobil. Har du oprettet en demokonto er det ganske let at ændre den til en konto med rigtige penge.

Produkter, markeder og priser

Her kan du handle aktier, indeks, råvarer, ETF´er, obligationer og valuta som CFD’er med over 2.200 forskellige produkter. Her er faktisk også det danske C25 indeks og de svenske og norske aktieindeks. Og der er også mulighed for at handle bitcoin og andet kryptovaluta.

Der er mulighed for at geare helt op til 30 gange men det kan variere i forhold til hvilket finansielt instrument der er tale om.

Priserne for at handle er rimelige og ligger for enkeltaktier omkring 0,3% af prisen og helt ned til 0,02% for valutakryds og 0,01% ved de store aktieindeks.

Hos Markets.com praktiseres der en såkaldt negativ balancebeskyttelse, hvilket betyder at du ikke kan miste mere end dit indestående. Det er et ikke helt uinteressant forhold for mange investorer. Især hvis du ikke har meget erfaring kan det være ganske betryggende.

Platforme og design

Hos Markets.com kan du både handle via en web-baseret daytrading platform og igennem deres mobilapps til både IOS og Android.

Den webbaserede platform er simpel og overskuelig i design og du har mulighed for at vælge dansk som sprog. Samtidig er den let at gå til og kan køres på de fleste computere.

Andet

Som kunde får du adgang til en finansiel kalender og daglige analytiker anbefalinger. Og som noget forholdsvis nyt er der også mulighed for at handle i weekenden.

Konklusion

Markets.com tilbyder adgang til mange markeder, rigtig gode priser og en sikkerhed for at du ikke mister mere end indestående på din konto. Platformen er også både overskuelig og enkel. Det er en rigtig god ide at starte ud med en demokonto.

Platform
Højdepunkter
Bedst til
Pris per handel
Minimums
indskud
Opret konto
Balancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskud
Alle
0,01% - 0,3%
$100

CFD’er er komplekse instrumenter og kommer med stor risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing.
73% af private investorer taber penge når de handler CFD´er med denne udbyder.

Du bør overvejer om du forstår hvordan CFD’er virker and hvorvidt du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

Anmeldelse af Plus500

PLus500 er en handelsplatform der bliver drevet af virksomheden Plus500CY Ltd. Virksomheden er hjemmehørende i Cypern, men lad du ikke skræmme af det da det er EU-lovgivningen der gælder for området eftersom Cypern er en del af EU. Altså mere eller mindre den samme lovgivning som gælder i Danmark.

Plus500 er et varemærke ejet af Plus500 Ltd. Plus500 Ltd opererer gennem de følgende datterselskaber. Plus500CY Ltd er autoriseret og reguleret af CySEC (Licens nr. 250/14). Plus500CY er udsteder og sælger af de finansielle produkter, der er beskrevet eller er tilgængelige på denne hjemmeside.

Plus500UK Ltd er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority. Financial Conduct Authority registernummer: 509909. Plus500AU Pty Ltd AFSL #417727 udstedt af Australian Securities and Investments Commission. Plus500 Ltd er opført på hovedbørsen på Londons Fondsbørs.

Minimumsindskud

Minimumsindskuddet for at oprette en konto er 1.000 kroner hvilket gør den velegnet til folk både med og uden erfaring fra de finansielle markeder der gerne vil arbejde med gearede produkter.

De tilbyder deres kunderne at starte ud med en tidsubegrænset demokonto med en fiktiv balance på £40.000. Når balancen på demokontoen falder til 200 euro eller mindre vil den oprindelige demokonto blive genindsat.

Det er afgjort en god ide at starte med en demo konto så du kan lære platformen og produkterne at kende inden du forsøger dig med rigtige penge.

Produkter, markeder og priser

Du kan handle aktier, råvarer, indeks, valuta, optioner og ETF´er som CFD´er. Og har du faktisk mulighed for at handle flere af de store danske aktier hvilket du ikke altid kan hos daytrading platforme. Og selskabet har fået Bitcoin med i porteføljen af produkter der udbydes som en CFD.

Kurtage

Her er mulighed for at handle tusindvis af forskellige papirer, men vær opmærksom på at priserne varierer for de forskellige produkter. Det koster ikke kommission at handle, men i stedet tjener selskabet penge på forskellen mellem købs- og salgspriser.

Plus500 giver dig mulighed for at geare dine investeringer med op til 1:30. Det vil sige at du med en investering på 100 kroner kan købe aktiver for op til 3.000 kroner. Det øger derfor dine muligheder men samtidig også din risiko. Der er forskellige muligheder for gearing af de forskellige produkter.

“76.4% af private investorer taber penge når de handler CFD´er med denne udbyder. Du bør overveje om du forstår hvordan CFD’er virker og hvorvidt du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

Platforme og design

Her har du mulighed for både at handle på internettet via din webbrowser eller via en app. Handelsplatformen er oversat til dansk, men kunne godt ligne noget der er blevet designet for et par år siden.

Konklusion

Plus500 tilbyder en gratis demo konto, rimelig spreads og adgang til mange forskellige produkter og markeder. Platformens design trækker dog ned i den samlede bedømmelse.

Selskabet er officiel trøjesponsor for den spanske fodboldklub Atletico Madrid. Det er dog ikke væsentligt i forhold til at bruge dem som mægler.

Platform
Højdepunkter
Bedst til
Pris per handel
Minimums
indskud
Opret konto
Adgang til mange markeder og produkter
CFD-handel
Varierer
DKK1.000
KONTO
Der tabes penge på 80.6% af CFD-detailkontiene

Bedste computer til daytrading

Hvis du skal daytrade er din computer dit vigtigste arbejdsredskab, ja vel sagtens dit eneste arbejdsredskab. Og så måske din mobiltelefon.

Derfor er det naturligvis vigtigt at have en solid og stabil maskine. Og det kan også være en rigtig god ide at investere i mere end en enkelt skærm.

Din internetforbindelse skal også både være lynhurtig og stabil. Det går simpelthen ikke at hverken maskine eller internetforbindelse går ned mens du daytrader.

Læg en strategi

Som allerede nævnt er det en rigtig god ide at starte ud med få penge eller en demokonto inden du begynder at handle med rigtige penge.

Hernæst er det en god ide at lægge en plan for hvilke taktikker du vil prøve at anvende. Her kan du få meget brugbar information i forskellige bøger om daytrading.

Når du så har forsøgt dig lidt frem og fundet frem til hvad der virker for dig, skal du udvælge dig dit system og holde fast i det. Baseret på det udvikler og forfiner du hele din daytrader strategi.

Det er ligesom med al finansiel handel. Hold fast i hvad der virker og smid resten ud.

Skat af daytrading

En binær option og en CFD er finansielle kontrakter og skal derfor også beskattes sådan. Det betyder at du som dansk daytrader bliver beskattet efter lagerprincippet og ikke efter realisationsprincippet som ved almindelige aktier.

Skatteregler for daytrading

Så du skal betale skat af forskellen mellem værdien ved slutningen af året (eller på salgstidspunktet) og værdien ved starten af året (eller på købstidspunktet).

Gevinster og tab indgå i kapitalindkomsten som er en del af din indkomstskat.

Billede af den bedste daytrader platform

Bedste handelsplatform til aktier

Lad os lige afslutningsvis kigge lidt nærmere på daytrading i forhold til handel med aktier. Ved daytrading handles et afledt instrument, og det kan for eksempel være en aktie. Ved aktiehandel købes og sælges reelt aktier hvorfor tingene naturligvis forholder sig anderledes.

Platform
Højdepunkter
Bedst til
Pris per handel
Minimums
indskud
Opret konto
Balancebeskyttelse så du maks kan miste dit indskud
Alle
0,01% - 0,3%
$100
Adgang til mange markeder og produkter
CFD-handel
Varierer
DKK1.000
KONTO
Der tabes penge på 76.4% af CFD-detailkontiene
Kåret til Afrikas bedste broker 3 år i træk
Valuta, herunder Blockchain
5-100 pips
$250

*CFD’er er komplekse instrumenter og kommer med stor risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing.
74-89% af private investorer taber penge når de handler CFD´er.

Læs også: Online trading