Fradrag for a-kasse – Her er alt du skal vide om a-kasse fradrag

Fradrag for a-kasse – Her er alt du skal vide om a-kasse fradrag

Du er berettiget til et fradrag for A-kasse og/eller fagforening for de udgifter du som medlem oppebærer. Det vil sige at skattevæsenet betaler en del af dit medlemskab. Dette skattefradrag bliver automatisk tilføjet af SKAT så du behøver ikke selv foretage dig noget i den henseende.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag og blive derfor fratrukket dit sundhedsbidrag og din kommuneskat. Og dermed ikke den del af din indkomstskat du betaler til staten.

Det betyder at omkring 30-32% af dine kontingent omkostninger bliver betalt gennem din skat, afhængig af hvilken kommune du bor i. Det varierer fordi du, som nævnt, kan trække dine omkostninger fra i din kommuneskat og dit sundhedsbidrag. Og kommuneskatten er forskellig fra kommune til kommune.

Sundhedsbidraget falder med et procentpoint per år så værdien af dit fradrag bliver mindre per år. Når sundhedsbidraget er væk i 2019 er det kun kommuneskatten du kan trække dine udgifter fra i.

Men det er da trods lidt at forbedre økonomien med.

Fradrag A-kasse

Du skal dog være opmærksom på at det år du melder dig ind skal du selv ind og ændre i din forskudsopgørelse på skats hjemmeside. Og det er også vigtigt at vide at du årligt kan få fradrag for A-kasse og fagforening for op til 6.000 kroner af dine udgifter hertil for 2019.

Så skattevæsenet betaler kun 30-32% af den del af dit medlemskab der koster 6.000 kroner eller mindre. Alt herover må du helt selv betale.

A-kasse fradragsberettiget

Så ud fra et rationelt synspunkt kan det rigtig godt betale sig at være medlem. Du betaler jo i forvejen til langt størstedelen af dagpengene igennem dit arbejdsmarkedsbidrag. Og hertil skal lægges at SKAT betaler omkring en tredjedel af dit kontingent via din fradragsret for A-kasse omkostninger.

Så hvis du har månedlige omkostninger på 450 kroner, skal du kun betale omkring de 300 kroner selv. De fordelagtige vilkår er selvfølgelig også en af grundene til at så mange mennesker i Danmark er medlem af en A-kasse.

Billede af et fradrag for a-kasser

Kan man trække fagforening fra i skat?

Ja, fradraget et gældende for udgifter til A-kasse såvel som til fagforening. Inkluderet i udgifter hertil er også lønsikring hvis vi holder os uden de 6.000 kroner årligt.

Hvad er fradrag?

Et fradrag er et beløb du kan fratrække din indtægt så du ikke skal betale skat af dette beløb. I det konkrete tilfælde beløbet du betaler for medlemskab af A-kasse og fagforening.

Beregning af fradrag for A-kasse

Dine udgifter til fagforening og A-kasse kan du fratrække dit sundhedsbidrag og din kommuneskat med op til 6.000 kroner årligt. Så det er derfor du “kun” får betalt en tredjedel af dine udgifter via din skattebillet.

Med kun en tredjedel menes naturligvis at marginalskatten i Danmark er væsentligt højere, nemlig 56%.